Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2014

isabells
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
Reposted byshyness shyness
isabells
9992 5d71 390
Reposted byPatrycjakolordhelmofoniamthepiratejustmessmoonlitskybudasoxygeniumzupabiskupajustmessovvlsomemr-mojorisinfaturidiculousdreamsaisolroSengafrywolitkafatublueberrynightsbuffyrulezbitterteethgronsaker
isabells
Tak spędzam dni. Nie nastąpiło żadne przeobrażenie. To, za czym tęsknię, cokolwiek to jest, nie nadchodzi.
isabells
9957 c082 390
Reposted bylordhelmofonkotficazupabiskupafatu
isabells
Nie przeżyłam nic, nic co można by opowiedzieć. A wszystko to, co czułam, konstruowałam i tworzyłam we własnej fantazji, tkwiło wprawdzie i płonęło we mnie, lecz nawet pod wpływem wina nie wyzwoliło się i nie dawało przekazać...
Reposted byfatugodivaviva-salvadore
isabells
9937 23fe 390
isabells
Musiałam jak najszybciej zająć czymś myśli, żeby się nie rozpłakać. Nie czas użalać się na sobą, pomyślałam.
isabells
9927 5f25 390
isabells
Nie wiem już nic. Gubię się cały czas gdzieś,
tracę wyobraźnię, pomóż mi wstać.
isabells
9921 7216 390
Reposted byesewan esewan
isabells
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
Reposted bySunAndRain SunAndRain
isabells
9913 67f2 390
Reposted bywiilczek wiilczek

June 15 2014

isabells
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku.
Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta na prawdę się nie liczy.
Reposted bySunAndRain SunAndRain
isabells
8051 91f6 390
Reposted bygibteskeinesolcheoptionyellowminuteSammthings
isabells
Zamknij oczy, opowiem ci wszystkie powody, dla których myślę, że jesteś jedyny w swoim rodzaju.

June 11 2014

isabells
1524 257a 390
isabells
Dobrze jest mieć na kogo liczyć
Kiedy potrzeba pomocy, a cała reszta milczy
Dobrze jest mieć kogoś u boku
Kiedy los nie sprzyja i spada masa kłopotów
Samemu ciężko postawić kilka kroków
Potrzebny spokój i Twoje wsparcie
W tych gorszych chwilach razem ze mną trwaj!
isabells
1522 4307 390
Reposted bypommyzielonookajemkartofleherbatkowaSenyia
isabells
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
isabells
1508 8964 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl