Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

isabells

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

September 02 2017

isabells

January 04 2015

isabells
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
Reposted bySunAndRain SunAndRain

September 26 2014

isabells
9066 c749 390
Reposted byonelastbackhateyouandloveyou
isabells
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.

September 16 2014

isabells
8367 e384 390
Reposted bySunAndRainshynessthedayaftertomorrow
isabells
..im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem przekonany, że niech się dzieje, co chce, a zobaczysz, że będzie, co będzie, bo zwykle tak jest. Prawie zawsze, tak naprawdę.

September 09 2014

isabells
9485 bf4b 390
<3
Reposted fromakysz akysz viamore-than-a-memory more-than-a-memory

August 15 2014

isabells
Chcę go, chcę jego dotyku, uśmiechu. Chcę by był przy mnie właśnie teraz, i o każdej porze, kiedy będę go potrzebować. Chcę by mnie pocieszał, zabierał na spacery. Potrzebuje jego obecności..
Reposted bySunAndRain SunAndRain
isabells
1711 ae48 390

August 12 2014

isabells
I chcę ci jeszcze powiedzieć, że bardzo cię kocham. A w razie gdybyś odczuł niedostatek miłości z mojej strony, przeprosić cię, że nie zawsze potrafię ci ją okazać.
isabells
5932 03a5 390
isabells
Przyjaciel to człowiek, do którego dzwonię po wielu miesiącach milczenia, a nie pyta: dlaczego się nie odzywałaś, tylko mówi: cieszę się, że właśnie dziś słyszę Twój głos.
Reposted bySunAndRain SunAndRain
isabells
9857 e183 390
Reposted bynooodle nooodle
isabells
Jest we mnie zbyt wiele początków, które się nie kończą.

August 03 2014

isabells
1574 d047 390
Reposted byshyness shyness
isabells
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.

July 08 2014

isabells
3823 471e 390
Reposted bymagija magija

June 28 2014

isabells
Nie wiń za nic nikogo w swoim życiu, dobrzy ludzie dają szczęście, źli - doświadczenia, najgorsi ludzie dają Ci dobre lekcje, a najlepsi piękne wspomnienia.
Reposted byMissStardustshynessthedayaftertomorrow

June 16 2014

isabells
0479 5a64 390
Reposted byblueberryeyes blueberryeyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl